تورکربلای معلی ونجف اشرف هوائی وزمینی همه روزه

تورکربلای معلی ونجف اشرف هوائی وزمینی همه روزه

دفترزیارتی یاران مهدی (عج) دارای مجوز رسمی از سازمان حج وزیارت استان تهران مجری تورهای زیارتی کربلا ؛ سوریه ؛ مشهد ؛ قم وجمکران